მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ღონისძიებების არქივი
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ახალგაზრდებისთვის ბლოგინგის შესახებ მოკლე სასწავლო ვიდეო ლექციების შექმნაზე
 
იწყება განაცხადების მიღებას მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კურსზე
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს სოციალური მედია კამპანიის მომსახურებაზე
 
ფორუმი „სამოქალაქო მონაწილეობა“
 
ტენდერი პრომო პროდუქციის მიწოდებაზე
 
''სამოქალაქო მონაწილეობის'' ფორუმი
 
დაიწყო მიღება ახალ ონლაინ კურსზე
 
სემინარი გორში: „გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე“
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს ახალგაზრდებისთვის მოკლე სასწავლო ვიდეო ლექციების შექმნაზე
 
გურია: კონკურსი ახალგაზრდებისთვის - „გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე''
 
აჭარა: კონკურსი ახალგაზრდებისთვის -''გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე''
 
შიდა ქართლი: კონკურსი ახალგაზრდებისთვის -''გახდი პასუხისმგებლიანი მოქალაქე''
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი იწყებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე
 
ტენდერი კრეატიული და სარეკლამო კომპანიებისთვის
 
ტენდერს რეგიონული ტელე და რადიო კომპანიებისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი იწყებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს გამომცემლობებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) ევროკავშირის მხარდაჭერით იწყებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო კურსებზე.
 
ვებ–გვერდის (www.csogeorgia.org) განახლებასა და სოციალურ ქსელებში კამპანიის წარმოებაზე
 
კონკურსი ონლაინ სასწავლო კურსის შექმნასა და გაძღოლაზე
 
კონკურსი (PR) გზამკვლევის შექმნაზე
 
კონკურსი კალენდრის შექმნაზე
 
კონკურსი კრებულის შექმნაზე
 
OGP-ის სამოქმედო გეგმაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ინიციატივა აისახა
 
ტრენინგების ციკლი თემაზე „სისტემური ცვლილება და მონაწილეობა“
 
სტაჟირების პროგრამა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) იწყებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო კურსებზე
 
სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგისთვის მცირე გრანტები
 
რეგიონული სამუშაო შეხვედრები
 
კონფერენცია ''საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდამჭერი კამპანია: როგორ დავძლიოთ საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები''
 
გამოცხადდა მიღება თვითმმართველობის ონლაინ სასწავლო პროგრამებზე
 
ტრენინგები თემაზე ''სისტემური ცვლილება და საზოგადოებრივი მონაწილეობა''
 
ტრენინგები-საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს იურიდიული პირებისა და საინიციატივო ჯგუფებისთვის პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის“ ფარგლებში დაგეგმილი „სტერეოტიპების რღვევის“ კამპანიის კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შექმნაზე
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) იწყებს განაცხადების მიღებას მუნიციპალური საჯარო ფინანსების ონლაინ კურსზე
 
''მონაწილეობითი CHARRETTE გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისთვის''
მოთხოვნა საპროექტო განაცხადებზე
 
მოწვევა ინტერესის გამოსახატად კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის ექსპერტისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) იწყებს განაცხადების მიღებას ახალ სასწავლო კურსზე
 
13 სათემო შეხვედრა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს სტაჟირების პროგრამას სტუდენტებისთვის და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის.
 
ენერგოეფექტურობის შესაძლებლობები და გამოწვევები ქალაქ ბათუმის საცხოვრებელ შენობებში
 
კონფერენცია - საცხოვრისის მართვა და ენერგოეფექტურობა
 
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები საცხოვრისის მართვისა და ენერგოეფექტური სანაციის საკითხებს განიხილავენ მედია რელიზი
 
ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამი დიდი ქალაქის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები
 
ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოში საქალაქო საცხოვრისის სფეროს სისტემური რეფორმის კონცეფციის ზოგადი მონახაზი
 
რეკომენდაციები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების მართვის საკითხებზე
 
სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის ფორუმი
 
სსო–ების სახ. დაფინანსების საკითხზე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) იწყებს განაცხადების მიღებას ახალ სასწავლო კურსზე: სახელმწიფო ინსტიტუტების საქმიანობის მონიტორინგზე
 
საინფორმაციო შეხვედრები ბათუმის 13 უბანში
 
განაცხადების მიღება დაიწყო
 
განაცხადების მიღება დაიწყო
 
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ანალიზი და რეკომენდაციები
 
ანონსი
 
ტრენინგების კურსი - ''ინფორმაციის თავისუფლება და თვითმმართველობა''
 
გურიაში ტურიზმის ფესტივალი და ტურიზმის პერსპექტივების განხილვა გაიმართება
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება
შეხვედრები რეგიონებში
 
ახალგაზრდების მოწვევა პროექტში მონაწილეობისათვის !
 
სასწავლო სემინარი : საცხოვრისის მართვა და მრავალბინიანი სახლების ენერგო ეფექტური სანაცია
 
ექსპერტის მოწვევა ინტერესის გამოსახატად საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავებისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) აცხადებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე.
 
კონფერენცია: დისტანციური სწავლება საქართველოში
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) აცხადებს ადვოკატირების სპეციალისტის ვაკანსიას
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) აცხადებს სოციალური მედიის სპეციალისტის ვაკანსიას.
 
''HOME'' - ის ღონისძიებათა ციკლი გრძელდება ბერლინში სასწავლო სემინარით „საცხოვრისის მართვა და ენერგოეფექტური სანაცია გერმანიაში''
 
„თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლების“ ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე მიღება იწყება
 
''თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლების'' ონლაინ პროგრამის 3 სასწავლო ციკლი დასრულდა...
 
რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს - ტრენინგი ოზურგეთში
 
ინიციატივების რუკა
 
საბინაო ფონდის მართვა - საერთაშორისო კონფერენცია და სემინარი ქ.მინსკში, ბელორუსია
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ძირითადი პრინციპების დეკლარაციის განხილვა რეგიონულ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან
 
''შენი ხმა საბჭოში'' - შეხვედრები ბათუმის 13 უბანში !
 
სასწავლო სემინარი
''საბინაო სექტორის მართვა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ენერგოეფექტური სანაცია''
 
სასწავლო სემინარი : ''საბინაო სექტორის მართვა და მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ენერგოეფექტური სანაცია''
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) აცხადებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე
 
ღია სამუშაო შეხვედრა ახალგაზრდებთან
 
პროექტი „მართე შენი ქალაქი“ - ტრენინგები ახალგაზრდებთან
 
ანონსი
 
თვითმმართველობის საფუძვლების ონლაინ სასწავლო პროგრამის პირველი კურსდამთავრებულები
 
ანონსი
 
თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლები
 
პოლიტიკის დოკუმენტები N 2
 
''გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის'' დასკვნითი ღონისძიება
 
შეხვედრა ოზურგეთში
 
ახალგაზრდების მოწვევა პროექტში ''მართე შენი ქალაქი'' მონაწილეობის მისაღებად
 
შეხვედრა ახალგაზრდებთან
 
დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის
 
ახალი პროექტი - ''მართე შენი ქალაქი''
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს ონლაინ სასწავლო პროგრამისთვის
''საზოგადოებასთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის'' კურსის შესაქმნელად
 
ვაკანსია პროექტის კოორდინატორის პოზიციაზე
 
საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი მოხალისეობის შესახებ
 
e-learning- ის მესამე ციკლზე სწავლა დაიწყო!
 
„საარჩევნო სამართლის“ ონლაინ სასწავლო პროგრამის ვიდეო ანგარიში
 
პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო მოხალისეობის შესახებ კანონპროექტი
 
კონკურსი განაცხადის მიღების თაობაზე
ქვე გრანტირების მექანიზმი პროექტის ''გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში''
 
გამარჯვებული პროექტები გამოვლენილია
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე
 
სამუშაო შეხვედრა რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში
 
შავი ზღვის რეგიონის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფორუმი თბილისში
 
საგრანტო კონკურსის განაცხადი
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალი აცხადებს განაცხადების მიღებას ტრენინგ-კურსზე
 
„საარჩევნო სამართალი“ – ონლაინ სწავლების ახალი კურსი უკვე მზადაა...
 
პოლიტიკის დოკუმენტები
 
CSI საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინდექსში
 
ონლაინ სწავლების ახალი კურსი: საარჩევნო სამართალი
 
ვაკანსია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში
 
გამარჯვებული პროექტები გამოვლენილია
 
e-learning- ის მეორე ციკლზე სწავლა დაიწყო
 
რეგიონული განვითარების პროგრამა - GARF-RD
მოწვევა კონკურსში - საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების მომზადება რეგიონული განვითარების სფეროში
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ჩეხური საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ტრენინგი ჩაატარა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) აცხადებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს განაცხადების მიღებას შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის პროგრამაზე
 
ონლაინ სასწავლო კურსების I კურსდამთავრებულები
 
საზოგადოებრივი საკონსულტაციო საბჭო საბურთალოს რაიონის გამგეობასთან
 
ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფცია
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე აპლიკანთა შერჩევა დაასრულა
 
„ახალგაზრდები ცვლილებებისთვის“ - სი-ეს-აიმ ახალგაზრდებთან შეხვედრა გამართა
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის დოკუმენტის განხილვა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა რეგიონული ტურნე დაასრულა
 
სიახლე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალზე სი-ეს-აის პროექტის ფარგლებში
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org) აცხადებს განაცხადების მიღებას ონლაინ სასწავლო პროგრამაზე.
 
სი-ეს-აი რეგიონულ ტურნეს იწყებს
 
სამუშაო შეხვედრა რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში
 
ცვლილებების ისტორია...
 
სი-ეს-აი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ინდექსში
 
მწვანე საათი ბათუმში
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების კონცეფციის სამუშაო დოკუმენტის განხილვა
 
„სამოქალაქო საზოგადოება“ - წიგნის პრეზენტაცია
 
შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის ტრენინგების ციკლი დასრულდა
 
შეხვედრა აჭარის მთავრობასთან
 
მემორანდუმი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად
 
სამოქალაქო საზოგადოება – პუბლიცისტიკა, ესეები
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი სტამბოლის პრინციპების შესრულების ანგარიშში
 
„მოხალისეობის შესახებ“ კანონპროექტს პარლამენტი მარტის ბოლოდან განიხილავს
 
კონფერენცია „სახელმწიფოს მხარდაჭერა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებისთვის
 
ჟურნალისტთა კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება
 
ჟურნალისტთა კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება
 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და პარლამენტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პეტიციას შეუერთდა
 
კონკურსი ჟურნალისტებისათვის სამოქალაქო აქტივობა
 
შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვა
 
საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვის საკითხები
 
გზამკვლევი: „არასამეწარმეო იურიდიული პირების ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“
 
ტრენინგები საგადასახადო კოდექსის თემაზე
 
ვისკონსინის შტატის სენატორი სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტში
 
დონორებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის დიალოგი
 
ქველმოქმედების წამახალისებელი ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში
 
ტრენინგი საგადასახადო კოდექსის თემაზე
 
ჟურნალისტთა კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა და დაჯილდოება
 
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობა
 
შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვა
 
დისკუსია თემაზე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემო
 
საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა განვითარების ეფექტურობის ქვე-ჯგუფის პირველი შეხვედრა
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პროგრამა-შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვა
 
''მოხალისეობის შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი
 
კონკურსი ჟურნალისტებისათვის საზოგადოებრივი საკითხების გაშუქება
 
სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში
 
ანონსი
 
სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელების პრეზენტაცია
 
სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელები
 
დისკუსია სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციების შესახებ
 
სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელები
 
სი-ეს-აიმ სიღარიბის დაძლევის პროგრამის შედეგები შეაჯამა
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა ეროვნული პლატფორმის კონცეფცია წარადგინა
 
ფილმი - სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ისტორიაზე
 
არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში
 
კონკურსი რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისთვის თემაზე:
''სამოქალაქო აქტივობა!''
 
ცვლილება საგადასახადო კოდექსში
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი შეხვედრებს აგრძელებს
 
სოფლად სიღარიბის დაძლევის მოდელები
 
შეხვედრები რეგიონებში: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საზოგადოება
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წინაშე არსებული სამართლებრივი პროლემები
 
ინტერნეტ პორტალი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები
 
მოხალისეობის შესახებ კანონის განხილვა
 
კონკურსი რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისთვის თემაზე: ''სამოქალაქო აქტივობა!''
 
''ჩაერთე შენი სოფლის, ქალაქის, ქვეყნის მართვაში''
პროექტის შედეგების პრეზენტაცია
 
შეხვედრა საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით
 
კონკურსი რეგიონული მედიის ჟურნალისტებისთვის თემაზე: ''სამოქალაქო აქტივობა!''
 
შეხვედრები რეგიონებში: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საზოგადოება
 
შეხვედრა თემაზე - არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქველმოქმედების ხელშეწყობა საქართველოში
 
სახელმწიფო გრანტები
 
მოხალისეებო, 5 დეკემბერი თქვენი დღეა
 
ორგანიზაციის მიერ მიღებული დივიდენდების დაბეგვრა
 
მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო
 
რეგიონალური საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და ჟურნალისტების შეხვედრა
 
ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა
 
ჟურნალისტთა კონკურსის - ''ვიზრუნოთ ერთმანეთზე'' 2010
გამარჯვებულთა დაჯილდოვება
 
ერთად ვიზრუნოთ მომავალზე,
სოციალური საწარმო - განვითარების ახალი შესაძლებლობა
15 დეკემბერს, ივენთ ჰოლი
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ღია ფორუმის პირველი საერთაშორისო ასამბლეა
 
სოციალური მეწარმეობა - ახალი ფურცელი თუ კარგად დავიწყებულ ძველ საწყისებზე დაბრუნება?
 
კონკურსი სოციალურ საკითხებზე მომუშავე ჟურნალისტებისთვის
 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, ოქსფამის ფინანსური მხარდაჭერით, მუხურის #1 საჯარო სკოლას საჩუქრად ფუტკრის 3 ოჯახი გადასცა
 
საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები
 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ეფექტური განვითარება - ეროვნული კონსულტაცია
 
ტრენინგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის
 
ტრენინგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის
 
ტრენინგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის
 
ევროკავშირის ელჩმა სოფლის ლიდერებს გურიაში სერტიფიკატები გადასცა
 
საგრანტო კონკურსი ინსტიტუციონალური განვითარებისთვის
 
ტრენინგი არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შიდა რეგულაციების საკითხებზე