მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

პროექტის მენეჯერი: გუ ანდა ომანაძე

დონორი: ECNL/EU

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო

სამუშაო პერიოდი: 01.04.07 - 31.12.08

პროექტის აღწერა:

2007 წლის მაისიდან სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ECNL–თან თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით ახორცილებს პროექტს – ,,არასამეწარმეო კანომდებლობის სრულყოფა“. პროექტის მიზანია კანონმდებლობის სრულყოფის გზით სამოქალაქო საზოგადობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების სრულყოფა. პროექტით გათვალისწინებულია შემდეგი აქტივობები:

  • სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ტრენინგები და უფასო სამართლებრივი კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის;
  • სახელმწიფო დაფინანსების მოქმედი მექანიზმის შესწავლა;
  • სახელმწიფო დაფინანსების სრულყოფილი მექანიზმების შემუშავება;
  • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის შესწავლა;
  • საქველმოქმედო სტატუსის მიღებასთან და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების პრაქტიკაში განხორციელების შესწავლა;