მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პროექტის მენეჯერი: ლევან ფანიაშვილი

დონორი: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

გეოგრაფიული არეალი: ბათუმი, ქობულეთი

სამუშაო პერიოდი: 01.07.08 - 31.12.09

პროექტის აღწერა:

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდთან პარტნიორობით და მისი ფინანსური მხარდაჭერით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2008 წლის ივლისიდან ახორცილებს პროექტს – "ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში". პროექტი მიზნად ისახავს ბათუმის მერიაში და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოსახლეობის მომსახურების მოქნილი და ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობას, „ერთი სარკმლის’’ სისტემის დანერგვის გზით. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია შემდეგი აქტივობები:

  • "ერთი სარკმლის" სისტემის კონცეფციის შემუშავება და მისი დანერგვის ხელშეწყობა;
  • "ერთი სარკმლის" სისტემის დანერგვისათვის აუცილებელი სამართლებრივი ბაზის შემუშავება;
  • კონსულტაციები და ტრენინგები "ერთი სარკმლის" სისტემის იმპლემენტაციის პროცესში;
  • "ერთი სარკმლის" სისტემის პოპულარიზაცია სხვა თვითმმართველ ერთეულებში.