მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

კვლევა - მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

პროექტის მენეჯერი: ლალი შალვაშვილი

დონორი: ფონდი "ღია საზოგადოება - საქართველო"

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო

სამუშაო პერიოდი: 01.02.09 - 31.07.09

პროექტის აღწერა:

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის ფორმირებას, მასში საზოგადოების ჩართულობის, საჯაროობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გზით.
პროექტის ძირითადი ამოცანებია:

  • თვითმმართველობების დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების ჩართულობისა და საჯაროობის მარეგულირებელი ნორმების შესწავლა;
  • თვითმმართველობის დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების ჩართულობისა და საჯაროობის მარეგულირებელი არსებული ნორმების დაცვის ხარისხის შესწავლა;
  • თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში საზოგადოების არასაკმარისი ჩართულობის მიზეზების გამოვლენა;
  • სფეროს გაუმჯობესების მიზნით დონორი და არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული საქმიანობების შესწავლა;
  • რეკომენდაციების შემუშავება.