მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მენეჯერი: გურანდა რომანაძე

დონორი: ევროკავშირი EU

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო

სამუშაო პერიოდი: 01.03.09 - 01.03.12

პროექტის აღწერა:

ეფექტური სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის ფარგლებში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2009 წლის 1 მარტიდან ახორციელებს პროექტს – "თვითმმართველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში". პროექტის მიზანია, ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის გზით, თვითმმართველობის ეფექტურობისა და გამჭირვალობის გაზრდა. თვითმმართველობის ეფექტურობის ჩამოყალიბების მიზნით პროექტში დაგეგმილია შემდეგი აქტივობების განხორციელება, კერძოდ:

  • საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობის და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა;
  • მუნიციპალური ბიუჯეტების ეფექტურად დაგაგმვისდა ხარჯვის გამჭვრვალობის ხელშეწყობა;
  • ადგილობრივი სამართლებრივი ბაზის სრულყოფა;
  • ტრენინგები ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოსამსახურეებისათვის;
  • მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სისტემის სრულყოფა;

პროექტი ხორციელდება საქართველოს 8 მუნიციპალიტეტში, რეგიონალურ პარტნიორებთან თანამშრომლობითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტის ფოტო მასალა

პროექტის აქტივობები

''ჩაერთე შენი სოფლის, ქალაქის, ქვეყნის მართვაში''
პროექტის შედეგების პრეზენტაცია