მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

პროექტის მენეჯერი: ლევან ფანიაშვილი

დონორი: The Black Sea Trust for Regional Cooperation, A Project of the German Marshall Fund

გეოგრაფიული არეალი: აჭარა, გურია

სამუშაო პერიოდი: 01.01.10 - 31.12.10

პროექტის აღწერა:

ეფექტური სახელმწიფო მმართველობის პროგრამის ფარგლებში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი 2010 წლის იანვრიდან ახორციელებს პროექტს - "ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა". პროექტის მიზანია მონაწილეობითი დემოკრატიის ხარისხის გაზრდა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართვის გაუმჯობესების გზით. პროექტით დაგეგმილია შემდეგი აქტივობები:

  • ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა\პრიორიტეტიზაციის მეთოდოლოგიის შემუშავება\დანერგვის ხელშეწყობა;
  • თვითმმართველობის საჯაროობის, ეფექტურობისა და მის საქმიანობაში მოსახლეობის ჩართულობის კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება;
  • მოსახლეობის ინფორმირებულობის ხარისხის გაზრდა;
  • თვითმმართველობის მოხელეების კვალიფიკაციისა და უნარ–ჩვევების განვითარება.