მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მენეჯერი: ვახტანგ ნაცვლიშვილი

დონორი: ევროკავშირი EU

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო

სამუშაო პერიოდი: 01.10.11 - 01.10.13

პროექტის აღწერა:

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ახორციელებს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობის პროექტს. აღნიშნული მოიცავს, ერთის მხრივ, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობის გზების გამონახვას, ასეთი თანამშრომლობისთვის საჭირო გარემოს შექმნას, ქვეყანაში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გლობალურ პროცესებში ჩართვას და, მეორეს მხრივ, ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარებას მათი ანგარიშვალდებულობის, გამჭირვალობისა და შედეგებზე ორიენტირებული მართვის სისტემის დანერგვის მიმართულებით.

ხსენებულ მიზანთა მისაღწევად, დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები, მათ შორის:

  • მრგვალი მაგიდებისა და შეხვედრების ორგანიზება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, დონორებისა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობით;
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მონაწილოება ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში;
  • ტრენინგების ციკლი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის შედეგებზე ორიენტირებული მართვის მიმართულებით;
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულებისა და გამჭირვალობის სტანდარტების დადგენა
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეროვნული პლატფორმის შემუშავება და ღია ფორუმის აქტივობებში მონაწილეობა.

პროექტი ხორციელდება თბილისსა და აჭარის, გურიის, სამეგრელო–ზემო სვანეთის, შიდა ქართლის, სამცხე–ჯავახეთისა და კახეთის რეგიონებში, ადგილობრივ პარტნიორებთან თანამშრომლობითა და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის აქტივობები

შეხვედრები რეგიონებში: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საზოგადოება

მოხალისეობის შესახებ კანონის განხილვა

შეხვედრა საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით

შეხვედრები რეგიონებში: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და საზოგადოება

შეხვედრა თემაზე - არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ქველმოქმედების ხელშეწყობა საქართველოში

სახელმწიფო გრანტები