მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პროექტის მენეჯერი: ლალი შალვაშვილი

დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

გეოგრაფიული არეალი: აჭარა, სამეგრელო, გურია

სამუშაო პერიოდი: 01.01.14 - 01.01.12

პროექტის აღწერა:

პრესის მონიტორინგის საშუალებით მედიაში სამოქალაქო ინიციატივების გაშუქების, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ განხორციელებული საქმიანობის, ინიციატივების, სამოქალაქო სექტორსა და თვითმმართველობებს შორის დიალოგისა და თანამშრომლობის ინტენსივობისა და ხარისხი შესწავლა.

პროექტის მიზანიც სწორედ ბეჭდური მედიის მონიტორინგია, რომელიც საქართველოს 3 რეგიონში (აჭარის ა\რ, გურია, სამეგრელო) გამომავალი ბეჭდური მედიის პროფესიონალურ, მრავალმხრივ და ობიექტურ მონიტორინგს ითვალისწინებს. მონიტორინგისას გამოყენებულ იქნება ის მეთოდოლოგია, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის თანამშრომლებმა შეისწავლეს UNDP–ის მიერ ორგანიზებულ ტრენინგებზე, რომელსაც ატარებდა სლოვაკური ორგანიზაციის MEMO 98–ის წარმომადგენლები.