მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

პროექტის მენეჯერი: ნათია აფხაზავა

დონორი: ევროპის ფონდი

გეოგრაფიული არეალი: ქალაქი ბათუმი

სამუშაო პერიოდი: 01.05.17 - 01.02.18

პროექტის აღწერა

პროექტი მიზნად ისახავს მმართველობის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პრაქტიკის დანერგვას თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების გზით. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ჩატარდება ინფორმაციის თავისუფლების არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის სიღრმისეულ ანალიზი, იმ სისტემური და კომპეტენციის კუთხით არსებული გამოწვევების გამოსავლენად, რაც საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას აფერხებს. ანალიზის შედეგებზე დაყრდნობით, უზრუნველვყოფთ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, ისე ბათუმის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლების შესაძლებლობების გაძლიერებას, და ადვოკატირების კამპანიას განახორციელებას საჯარო ინფორმაციაზე მოთხოვნის წახალისებისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკის შემუშავებაში მოქალაქეთა ინფორმირებული ჩართულობის ხელშესაწყობად. მონაწილეობითი გადაწყვეტილების მიღების კულტურისა და პრაქტიკის დამკვიდრების მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (ბათუმი) შეიქმნება საინიციატივო ჯგუფები აქტიური მოქალაქეების (მათ შორის, ახალგაზრდების), სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მერიასა და საკრებულოსთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოების წარმომადგენლების მონაწილეობით, და მხარს დაუჭერს ადგილობრივი პრობლემების მოსაგვარებლად მათ მიერ ინიცირებულ სამოქალაქო მონიტორინგისა და ადვოკატირების აქტივობებს. საჯარო ინფორმაციაზე მოქალაქეთა მხრიდან მოთხოვნის გაზრდისა და ინფორმაციის თავისუფლების არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ეფექტურობის ამაღლების გზით, პროექტი ასევე ხელს შეუწყობს მარეგულირებელი გარემოს გაუმჯობესებას. ამ მიზნით, შემუშავდება ქმედითი რეკომენდაციები ინფორმაციის თავისუფლების კანონმდებლობის ანალიზისა და მონაწილეობითი სამოქალაქო მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი მიგნებების საფუძველზე, და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ადვოკატირებას განახორციელებს მათი გათვალისწინების მიზნით. პროექტის ბენეფიციარები ბათუმის მოქალაქეები - როგორც ქალები, ისე კაცები - იქნებიან, რადგან საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობისა და სამოქალაქო ჩართულობის გაუმჯობესება ხელს შეუწყობს საჯარო გადაწყვეტილების მიღების პროცეზე სამოქალაქო საზოგადოების ზეგავლენის გაზრდას და შესაბამისად, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების ამაღლებას.