მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

მემორანდუმი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და აჭარაში მოქმედი საზოგაოდებრივი ორგანიზაციების ინიციატივით თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის   მერობის კანდიდატებთან მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის ფარგლებში კანდიდატებმა ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების და მისი დაცვის ვალდებულება აიღეს. 

მემორნადუმი ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის განახელაბას და დაცვის ზონის შექმნას, ასევე აღნიშნულ ზონაში მოხვედრილი ძეგლების დაცვას და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოებრივი სექტორის ჩართვას ითვალისწინებს.