მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის ანალიზი და რეკომენდაციები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალმა ევროპის ფონდის მხარდაჭერით პროექტის „ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის", ფარგლებში შეისწავლა ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო ინფორმაციის დამუშავების, გამოქვეყნების და განახლების შესახებ ადგილობრივი სამართლებრივი ბაზა. ასევე გაანალიზდა მისი შესაბამისობა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიზნებთან და მოთხოვნებთან და გაიწერა არსებული სამართლებრივი ბაზის ხარვეზები და ნაკლოვანებები. ადგილობრივი სამართლებრივიბაზისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის არსებული პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე შემუშავდა რეკომენდაციები.

წარმოგიდგენთ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კვლევა/ანალიზს და ასევე რეკომენდაციებს, რომელიც მოიცავს როგორც სამართლებრივი ბაზის სრულყოფის, ასევე კონკრეტული ღონისძიებების განხორციელების საჭიროებებს.

გთხოვთ იხილოთ ბმულები:

ანგარიში და რეკომენდაციები მომზადდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ევროპის ფონდის დაფინანსებით, შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს გრანტის ფარგლებში. მის შინაარსზე პასუხისმგებელნი არიან ავტორები. ანგარიში/რეკომენდაციები არ გამოხატავს ევროპის ფონდისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ პოზიციებს.