მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

ტრენინგი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის

2010 წლის 23 და 24 ივლისს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი კანონშემოქმედებითი საქმიანობისა და საკანონმდებლო ტექნიკის საკითხებზე.

ტრენინგზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის საკანონმდებლო ტექნიკა, კანონპოექტის შემუშავების საფუძვლები / წინაისტორია, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის შემუშავება, პრეზიდენტის, მინისტრის ნორმატიული აქტის მომზადება, საერთაშოროსო სტანდარტებთან შესაბამისობა და ანალიზი, მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის საპარლამენტო კონტროლი, მთავრობის ვალდებულებები პარლამენტის წინაშე, საბიუჯეტო პროცესი, კანონპროექტების ფინანსური დასაბუთება, კანონპროექტის პოპულარიზაცია და საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობა, სამოქალაქო სექტორის, მოქალაქეების ჩართულობა, მასმედიასთან ურთიერთობა და სხვა საკითხები.

ტრენინგი ჩატარდა სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული World Learning /Georgia, FORECAST პროგრამაში მიმდინარე პროექტის “ტრენინგების ჩატარება და ტექნიკური დახმარების გაწევა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტისათვის” ფარგლებში.