ოფისები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) სამი ოფისით ფუნქციონირებს.

თბილისში ორგანიზაციის სათაო ოფისი მდებარეობს; რეგიონული ოფისები მუშაობენ ბათუმსა და გორში.