სათაო ოფისი – თბილისი

თბილისი 0171, 26 მაისის მოედანი 2, V სართული
ტელ: (995 32) 2 365 675 ფაქსი:(995 32) 2 363 600
ელ. ფოსტა: adm@civilin.org