სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიუტის გუნდი

ვაჟა სალამაძე

დირექტორი

დავით ტივიშვილი

ფინანსური მენეჯერი

ია გაბუნია

პროექტის მენეჯერი

თემურ ჯალიაშვილი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

ლევან ფანიაშვილი

მთავარი იურისტი

ანა ჯიქია

იურისტი

ლალი შალვაშვილი

სოცილაური მედიის მენეჯერი

თამარ ბოჭორიშვილი

მკვლევარ-ასისტენტი

ნინო მღვდელაძე

მკვლევარ-ასისტენტი

ნინო სურგულაძე

ბუღალტერი

ნინო სამსონიძე

პროექტის ასისტემტი

ნინო კეთილაძე

საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადმინისტრატორი

ოლიკო გიორგობიანი

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ნათია აფხაზავა

ბათუმის ფილიალი დირექტორი

ნინო ჩხაიძე

პროექტის მენეჯერის ასისტენტი

დარეჯან მურადაშვილი

გორის ოფისის ადგილობრივი წარმომადგენელი

ზაზა მინდიაშვილი

გორის ოფისის ადგილობრივი წარმომადგენელი