გიორგი ახალკაცი

გიორგი ახალკაცი

თემის ორგანიზატორი შიდა ქართლში

ელ–ფოსტა: g_akhalkatsi@civilin.org