გიორგი ავაზაშვილი

გიორგი ავაზაშვილი

იურისტი

ელ–ფოსტა: g.avazashvili@civilin.org

6 წლიანი სამუშაო გამოცდილება როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციებში, ასევე საჯარო და კერძო სექტორში მუშაობის კუთხით. 2005-2007 წლებში იყო ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდული ასოციაციის წევრი“, მონაწილეობდა პროექტში “Decentralization and Territorial Arrangement through the Eyes of Youth” (USAID/Urban Institute) ტრენერად (სამართლებრივი კუთხით), 2006-2008 წლებში მუშაობდა იურისტ ექსპერტად პროგრამაში „UNDP Program of Analysis of Normative Acts“, 2007-2008 წლებში მუშაობდა საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში იურისტად (იურიდიული დეპარტამენტი), 2008-2009 წლებში საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროში იურისტად, 2009-2010 წლებში, როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის სტიპენდიანტმა გაიარა სამაგისტრო კურსი ვენის უნივერსიტეტში (საერთაშორისო და ევროპული სამართალი), 2011-2013 წლებში მუშაობდა შპს „ჩემპიონები 111“ (EUROPE-BET) მთავარ იურისტად