გვანცა დიასამიძე

გვანცა დიასამიძე

ახალგაზრდების მობილიზაციის კონსულტანტი

ელ–ფოსტა: gvantsa@civilin.org

გვანცა დიასამიძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ახალგაზრდების მობილიზაციის კონსულტანტი.
2014 წელს დაამთავრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოც.მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. სპეციალობა-სამართალმცოდნეობა.
სამოქალაქო სექტორში მუშაობს 2014 წლიდან. 2013-2014 წელს იყო მონაწილე ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის პოლიტიკური სკოლის. 2015 წელს მონაწილეობდა პროექტში “ახალგაზრდები ინკლუზიური საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის’’ ტრენერად (სამართლებრივიკუთხით ) 2014 წელს -სოციალური მედიის ტრენერი.