ირაკლი ყალიჩავა

ირაკლი ყალიჩავა

რეგიონული კოორდინატორი

ელ–ფოსტა: I_kalichava@civilin.org


განათლება
1979–1986 თბილისის პოლიტექნიკური
ინსტიტუტი

სპეციალობა – ინჟინერ–მექანიკოსი
თბილისი, საქართველო

პროფესიული  გამოცდილება
20007–დღემდე სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი

აგრო–ექსპერტი
ზუგდიდი, საქართველო
2002–2006 წითელი ჯვრის საერთაშორისო
კომიტეტის ზუგდიდის ქვედელეგაცია

აგრო და ბიზნეს პროგრამები სამეგრელოს რეგიონში
ზუგდიდი, საქართველო
1998–2002 ასოციაცია “ათინათი”
ზუგდიდი, საქართველო
2001–2002 პროექტი – “სოფლის მეურნეობის
აგრარული ახალგაზრდული კლუბები”

პროექტის ოფიცერი
ზუგდიდი, საქართველო
1999–2001 პროექტი – “თემის განვითარება”
სათემო პროგრამების ფასილიტატორი
ზუგდიდი, საქართველო
1997–1999 საქართველოს ჯანმრთელობის,
შრომისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო

სამხარეო შრომის ინსპექციის უფროსი
ზუგდიდი, საქართველო
1994–1997 ფრანგული არასამთავრობო
ორგანიზაცია – “საერთაშორისო მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ”

დისტრიბუტორი\საწყობის გამგე
ზუგდიდი, საქართველო
1991–1994 ქარხანა “ვექტორი”
საამქროს უფროსი
ზუგდიდი, საქართველო
1986–1991 ზუგდიდის მანქანათმშენებელი
ქარხანა

ტექნიკური კონტროლის განყოფილების უფროსი\ საამქროს უფროსი\ოსტატი
ზუგდიდი, საქართველო
საკვალიფიკაციო პროგრამები
2006 ბენეფიციარების კრიტერიუმების
დადგენა\შემუშავება

ICRC
2005 პროექტების იურიდიული
ასპექტები, მარკეტინგი, ინოვაცია

ICRC
2003 სოფლის მეურნეობის
განვითარების გზები

ICRC
2000 სტრესის მართვა ორგანიზაციაში
Antaress Foundation
2000 ფინანსური მენეჯმენტი
Counterpart International
2000 ბიზნესის დაგეგმარება
Counterpart International
1999 გუნდი და ლიდერობა
Counterpart International
1999 სტრატეგიული დაგეგმარება
Counterpart International
1998 თემის მობილიზაცია
ICRC
1998 პროექტის დიზაინი
“ჰორიზონტი”

ენები
ქართული – მშობლიური
რუსული – კარგად
ინგლისური– საბაზისო

კომპიუტერული უნარები
Windows Office Programs