ირინა ცინცაძე

ირინა ცინცაძე

პროექტის მენეჯერი

ელ–ფოსტა: i.tsintsadze@civilin.org

ირინე ცინცაძე 1997 წლიდან 2005 წლამდე ხელმძღვანელობდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „სამოქალაქო განვითარების ცენტრი „ალტერნატივა“. „ალტერნატივა“ ერთადერთი ქართული ორგანიზაცა იყო, რომელმაც უზრენველყო ფართო სამოქალაქო ჩართულობა ქართულ-ოსური კოფლიქტის მოგვარებაში.

1997-2005 წლებში განხორციელებული აქვს 20 ზე მეტი პროექტი.

ირინა არის საქართველოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ეთიკის კოდექსის თანაავტორი და რამოდენიმე პუბლიკაციის ავტორი.

არის რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებელი და მმართველობითი საბჭოს წევრი.

2005 წლიდან 2012წლამდე ირინა სასჯელაღასრულების დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო და კურირებდა ადამიანის უფლებებისა და სოციალურ სფეროს.

დამთავრებული აქვს თბილისის ი. ჯავახისშვილის სახელობის უნოვერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. გლასგოს უნივერსიტეტში სწავლობდა საზოგადოებრივი ორგანიაციებისა და სახელმწიფოს ურთიერთობას.