კონსულტაცია

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI) არასამეწარმეო სამართალში უფასო კონსულტაციებს უწევს როგორც იურიდიულ, ისე – ფიზიკურ პირებს.
კონსულტაციების თემატიკა მოიცავს: არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების რეგისტრაციას; საქველმოქმედო ორგანიზაციების სამართლებრივ სტატუსს; არასამეწარმეო იურიდიული პირის რეორგანიზაციასა და ლიკვიდაციას; გადასახადებს; გრანტებს; სახელმწიფოსა და თვითმმართველობის ქონებით სარგებლობას; უძრავი ქონების რეგისტრაციას; ხელშეკრულებებს; დაგროვებით პენსიას; მოხალისეობას.

    გამოგვიგზავნეთ შეკითხვები და უმოკლეს ხანში მიიღებთ პასუხებს

    * Required