პროექტები

მართე შენი ქალაქი

პროექტის მიზანი: ქალაქ ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მოსახერხებელი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას, მათ ინფორმირებულობას ადგილობრივი ...

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი: „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა ...

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება – II ფაზა

პროექტის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე განვითარების სფეროში ჩართული აქტორების გაძლიერება, რათა მათ ეფექტურად შეძლონ ადგილობრივი საჭიროებებისა და განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და ...

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი: მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო და ...

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი: სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა, რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების ...

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სამსახური, აშშ საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1996-12-20 – 1997-07-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-25 – 1997-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ISAR საქართველო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-31 – 1997-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

დონორები და პარტნიორები: ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-12-19 – 1998-03-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ევროკავშირის დელეგაცია პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-02-17 – 1998-11-01 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე