პროექტები

ადვოკატირება ეფექტური მონაწილეობისთვის

პროექტის მიზანი ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის გაზრდას მათთვის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობით. პროექტის ამოცანები გორის მუნიციპალიტეტის ...

ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საინფორმაციო კამპანია

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მხარადაჭერა, მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის ამოცანები საზოგადოების ცნობიერების ...

ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, ინსტიტუტციონალიზაციასა და გან…

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 2021 წლის პროცესის ეფექტურად წარამართვაში მხარდაჭერა , მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის ...

ბათუმის მწვანე კოეფიცინეტი

პროექტის მიზანი ბათუმის მუნიციაპლიტეტის – მწვანე ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვაზე და მონაწილეობით სტანდარტებზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას. მწვანე ქალაქის, როგორც ...

სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზ…

პროექტის მიზანი: ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი „სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს ...

იუჯინ ბარდახი: ”პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში”

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: საქართელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-09-28 – 2002-01-27 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალეობისათვის

პროექტის მიზანი: საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნის გზით საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესის და საკანონმდებლო გარემოს სრულყოფა. პროექტის ამოცანები: საქართველოს სამინისტროებისა და აჭარის უზენაესი საბჭოს კანონშემოქმედებითი ...

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი: „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა ...

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები: საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება; მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა; მუნიციპალური ...

ტრენინგ-პროგრამა სამხარეო ანტიმონოპოლიური სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის

დონორები და პარტნიორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-05-03 – 2001-08-03 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე