პროექტები

არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: არასამეწარმეო სამარლის საერთაშორისო ცენტრი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-08-15 – 2002-08-14 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

კავშირების საჯარო რეესტრი

დონორები და პარტნიორები: ფონდი “ჰორიზონტი” პროექტის არეალი: საქართელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-01-21 – 2002-07-31 პროექტის ხელმძღვანელი: მაია მესხი

პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-03-18 – 2002-12-17 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

მართე შენი ქალაქი

პროექტის მიზანი: ქალაქ ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მოსახერხებელი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას, მათ ინფორმირებულობას ადგილობრივი ...

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება – II ფაზა

პროექტის მიზანი: ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე განვითარების სფეროში ჩართული აქტორების გაძლიერება, რათა მათ ეფექტურად შეძლონ ადგილობრივი საჭიროებებისა და განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრა და ...

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი: მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო და ...

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი: სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა, რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების ...

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სამსახური, აშშ საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1996-12-20 – 1997-07-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-25 – 1997-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ISAR საქართველო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-31 – 1997-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე