პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი: „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების მდგრადობის ხელშეწყობა, მისი როლის გაზრდა ...

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები: საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება; მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა; მუნიციპალური ...

ტრენინგ-პროგრამა სამხარეო ანტიმონოპოლიური სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის

დონორები და პარტნიორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-05-03 – 2001-08-03 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: არასამეწარმეო სამარლის საერთაშორისო ცენტრი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-08-15 – 2002-08-14 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

კავშირების საჯარო რეესტრი

დონორები და პარტნიორები: ფონდი “ჰორიზონტი” პროექტის არეალი: საქართელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-01-21 – 2002-07-31 პროექტის ხელმძღვანელი: მაია მესხი

პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-03-18 – 2002-12-17 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

მართე შენი ქალაქი

პროექტის მიზანი: ქალაქ ბათუმში ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მოსახერხებელი მოდელის ჩამოყალიბება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას, მათ ინფორმირებულობას ადგილობრივი ...

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი: მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნების სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო და ...

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სამსახური, აშშ საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1996-12-20 – 1997-07-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-25 – 1997-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე