პროექტები

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ISAR საქართველო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-31 – 1997-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

დონორები და პარტნიორები: ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-12-19 – 1998-03-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ევროკავშირის დელეგაცია პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-02-17 – 1998-11-01 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

WWW.GEORGIAN BUSINESS LAW.COM

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-06-10 – 1999-06-10 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ორგანიზაციული განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ჰორიზონტი“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-11-13 – 1999-06-12 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-06-22 – 2000-06-22 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

რეგიონებში სამართლებრივი რეფორმის მხარდაჭერა

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სააგენტო თბილიში, USIS პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-06-30 – 2000-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ – ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-01-10 – 2006-02-09 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

დასაქმებისა და შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

პროექტის მიზანი: სამეგრელოს რეგიონში დასაქმების და მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: რეგიონში სამუშაო ძალის სტრუქტურისა და ბიზნეს გარემოს კვლევა; რეგიონის დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობის შესაძლებლობების ...

ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

დონორები და პარტნიორები: The Black Sea Trust for Regional Cooperation A Project of the German Marshall Fund პროექტის არეალი: ქობულეთი პროექტის განხორციელების ვადები: 2008-07-01 – ...