პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრა…

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-07-01 – 2008-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: მაია მესხი

სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF) პროექტის არეალი: კახეთი პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-05-01 – 2007-10-31 პროექტის ხელმძღვანელი: გურანდა რომანაძე

ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: ბათუმი პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-02-01 – 2007-12-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან ფანიაშვილი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცეში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფ…

დონორები და პარტნიორები: ლტოლვილთა ნორვეგიული საბჭო/გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2006-12-20 – 2007-03-20 პროექტის ხელმძღვანელი: ხათუნა ნაჭყებია

თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), GTZ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-05-31 – 2005-07-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან მოსახლიშვილი

ქალაქის ეფექტური მართვა

დონორები და პარტნიორები: ურბანული ინსტიტუტი პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2005-03-11 – 2005-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლევან მოსახლიშვილი

საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

დონორები და პარტნიორები: OXFAM პროექტის არეალი: სამეგრელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2004-02-09 – 2004-04-25 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2004-01-28 – 2005-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2003-10-01 – 2004-10-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-12-27 – 2003-03-01 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე