პროექტები

მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

პროექტის მიზანი: გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ადგილობრივ არასახელისუფლო აქტორებს შორის თანამშრომლობითი და ეფექტური ურთიერთობის ...

რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს

პროექტის მიზანი: ტურისტულ ლოკაციებში – ქობულეთში, შეკვეთილსა და გრიგოლეთში, სერვისის მიმწოდებელთა ინფორმირება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით ...