დასრულებული პროექტები

ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

პროექტის მიზანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები: გამგეობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდის რეკომენდაციების შემუშავება; გამგეობის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტების სრულყოფა; გამგეობის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ...

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საქმიანობის ეფეტურობის გაზრდა. პროექტის ამოცანები: საზოგადოების ჩართულობის ინსტიტუციონალური მექანიზმების ჩამოყალიბება; მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და მათი სამოქალაქო აქტიობების დონის ზრდის ხელშეწყობა; მუნიციპალური ...

კვლევა – მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი: ქვეყანაში ეფექტური ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტის ფორმირების ხელშეწყობა, მასში საზოგადოების მონაწილეობის, საჯაროობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების გზით. პროექტის ამოცანები: თვითმმართველობების დებულებებში\რეგლამენტში საზოგადოების ...

ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

დონორები და პარტნიორები: The Black Sea Trust for Regional Cooperation A Project of the German Marshall Fund პროექტის არეალი: ქობულეთი პროექტის განხორციელების ვადები: 2008-07-01 – ...

ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

პროექტის მიზანი: ბათუმის მერიასა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მოსახლეობის მომსახურების მოქნილი და ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების ხელშეწყობა, „ერთი სარკმლის’’ სისტემის დანერგვის გზით. პროექტის ...

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა

პროექტის მიზანი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა. პროექტის ამოცანები: ტრენინგების ჩატარება მთავრობის აპარატის თანამშრომლებისათვის შრომითი რესურსების მართვისა და კომუნიკაციის ...

სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრა…

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-07-01 – 2008-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: მაია მესხი

დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარ…

პროექტის მიზანი: სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში ინტენსიური სასოფლო–სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების შემოღების ხელშეწყობა და სოფლისმეურნეობით დაკავებული ღარიბი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, მათში სასოფლო ...

სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF) პროექტის არეალი: კახეთი პროექტის განხორციელების ვადები: 2007-05-01 – 2007-10-31 პროექტის ხელმძღვანელი: გურანდა რომანაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

პროექტის მიზანი: კანონმდებლობის სრულყოფის გზით, სამოქალაქო საზოგადობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების სრულყოფა. პროექტის ამოცანები: სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ...