დასრულებული პროექტები

საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2004-01-28 – 2005-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2003-10-01 – 2004-10-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-12-27 – 2003-03-01 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-08-12 – 2005-06-11 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: თბილისი პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-03-18 – 2002-12-17 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

კავშირების საჯარო რეესტრი

დონორები და პარტნიორები: ფონდი “ჰორიზონტი” პროექტის არეალი: საქართელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2002-01-21 – 2002-07-31 პროექტის ხელმძღვანელი: მაია მესხი

იუჯინ ბარდახი: ”პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში”

დონორები და პარტნიორები: საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო პროექტის არეალი: საქართელო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-09-28 – 2002-01-27 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: არასამეწარმეო სამარლის საერთაშორისო ცენტრი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-08-15 – 2002-08-14 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ტრენინგ-პროგრამა სამხარეო ანტიმონოპოლიური სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის

დონორები და პარტნიორები: ფრიდრიხ ებერტის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2001-05-03 – 2001-08-03 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

სამართლებრივი რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 2000-11-21 – 2001-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე