დასრულებული პროექტები

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

დონორები და პარტნიორები: ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-10-01 – 2000-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ლალი ბაქრაძე

რეგიონებში სამართლებრივი რეფორმის მხარდაჭერა

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სააგენტო თბილიში, USIS პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-06-30 – 2000-01-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1999-06-22 – 2000-06-22 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ორგანიზაციული განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ჰორიზონტი“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-11-13 – 1999-06-12 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

WWW.GEORGIAN BUSINESS LAW.COM

დონორები და პარტნიორები: ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-06-10 – 1999-06-10 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები: ევროკავშირის დელეგაცია პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1998-02-17 – 1998-11-01 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

დონორები და პარტნიორები: ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“ პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-12-19 – 1998-03-31 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

დონორები და პარტნიორები: ISAR საქართველო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-31 – 1997-06-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

დონორები და პარტნიორები: კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1997-03-25 – 1997-09-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

დონორები და პარტნიორები: ამერიკის საინფორმაციო სამსახური, აშშ საელჩო პროექტის არეალი: საქართველო პროექტის განხორციელების ვადები: 1996-12-20 – 1997-07-30 პროექტის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე