ვიდეო რესურსები

საგანმანათლებლო ვიდეო რესურსები

სსო–ების საქმიანობა​

სტერეოტიპები

კამპანია „ეს ქვეყანა შენია“ (ცენტრალური ტელევიზიები)

კამპანია „ეს ქვეყანა შენია (რეგიონული ტელევიზიები)