მთავარი ჩვენ შესახებ პროექტები კვლევები პუბლიკაციები დონორები პარტნიორები
პროგრამები:
სამართლის
სამოქალაქო საზოგადოების
ეფექტური მმართველობის
საჯარო პოლიტიკის
ეკონომიკური განვითარების

რესურსები:
იურიდიული დახმარება
თვითმმართველობა
ვიდეო გალერეა
დაგვიკავშირდით


e-learning.ge

cssi

Open Forum for CSO Development Effectiveness

აღმოსავლეთის პარტნიორობა - საქართველო

    Facebook  

  ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული პროექტები

პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგის და ჩართულობის გზით (აჭარა)

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

მუნიციპალიტეტის შეფასება

ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს

მართე შენი ქალაქი

მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერება საჯარო სექტორის მონიტორინგის და პოლიტიკის დიალოგის პროცესში გასააქტიურებლად

გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელoრუსიაში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის

პრესის მონიტორინგი: სამოქალაქო საზოგადოება და ადგილობრივი თვითმმართველობა

''საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უკეთესი რეფორმებისათვის''

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოება მონაწილეობითი თვითმმართველობის განვითარებისათვის

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი www.csogeorgia.org

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის ხელშეწყობა საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

ეკოლოგიურად უსაფრთხო სოფლის მეურნეობა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საარსებო გარემოს გაუმჯობესება და მათი ეფექტურობის გაზრდის ხელშეწყობა

ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ხელშეწყობა

ეფექტური თვითმმართველობის მხარდაჭერა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში

თვითმმრთველობის განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

კვლევა - მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

ერთი სარკმლის სისტემა ადგილობრივ თვითმმართველობაში

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა

სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის ინსტიტუციონალური განვითარებისა და მხარდაჭერისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეროვნული სტრატეგიის დანერგვის პროცეში ჩართულ მახარეთა მონაწილეობითი შეფასება

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალებისათვის

თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დასაქმებისა დაშემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა სამეგრელოს რეგიონის ღარიბი მოსახლეობისათვის

ქალაქის ეფექტური მართვა

უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ - ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში

საქართველოში მცირე ბიზნესის საქმიანობის შესწავლა

საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

სამოქალაქო ინტერესების დაცვის პროგრამა საქართველოში

პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

კავშირების საჯარო რეესტრი

იუჯინ ბარდახი ''პრაქტიკული გზამკვლევი პოლიტიკის ანალიზში''

არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

ტრენინგ-პროგრამა სამხ. ანტიმონოპ. სამს. ხელმძღვანელებისათვის

სამართლებრივი რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში

ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

რეგიონებში სამართლებრივი რეფორმის მხარდაჭერა

მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

ორგანიზაციული განვითარება

WWW.GEORGIAN BUSINESS LAW.COM

არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

ტრეინინგ ცენტრი ეკონომიკაში, სამართალში და მენეჯმენტში ადგილობრივი მმართველობისათვის

new e-learning