ნიკოლოზ დევიძე

ნიკოლოზ დევიძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელია. 1996–2003 წლებში იყო ინსტიტუტის გამგეობის წევრი, 2017 წლიდან დღემდე – კვლავ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის გამგეობის წევრია.

საზოგადოებრივ სფეროში საქმიანობის პარალელურად, ნიკოლოზ დევიძეს აქვს ბიზნეს სექტორში ხანგრძლივი მუშაობის გამოცდილება. პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დასრულების შემდეგ,იყო თბილგაზის ინჟინერი, მოგვიანებით – სამეურნეო სამსახურის უფროსი.

ამჟამად ნიკოლოზ დევიძე მუშაობს შეფასების ექსპერტად შპს „აუდიტ–ცენტრში“.