ნინო ჩხაიძე

ნინო ჩხაიძე სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის გამგეობის წევრია 2023 წლიდან. იგი კულტურის მენეჯმენტის მაგისტრია. აქვს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში მუშობის მრავალწლიანი გამოცდილება – სამოქალაქო აქტივიზმის, შშმ პირთა უფლებების დაცვისა და ხელოვნების გზით ჯანსაღი ინკლუზიური გარემოს შექმნის მიმართულებით.

2017 წლიდან დღემდე ხელმძღვანელობს სოციალურ საწარმოს „თავისუფალ სივრცეს“, რომლის თანადამფუძნებელიცაა. სოციალური მეწარმეობის გზით ხელს უწყობს შშმ პირთა არაფორმალურ განათლებას და მათ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ საწარმოში, დაფუძნებიდან დღემდე, შშმ პირები და მათი ოჯახის წევრები არიან დასაქმებული. აღნიშნული საწარმოს ფარგლებში, „ჟესტური ენის ალტერნატიულ სკოლას“ უწევს მენეჯმენტს, სადაც სმენისარმქონე ადამიანებთან აქტიური კომუნიკაციის მიზნით, მიმდინარეობს ჟესტური ენის შესწავლა.

ნინო არაერთი პროექტისა და ფესტივალის ავტორი\თანაავტორია, განსაკუთრებით აღსანიშნავია „ბათუმის ღია თეატრალური ფესტივალი“ – იგი პირველი, სრულად ადაპტირებული და ინკლუზიური ფესტივალია ქართულ თეატრალურ სივრცეში.

ასევე, ნინო ჩხაიძე არის აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული OGP-ის საბჭოს წევრი. ტრენერი – სამოქალაქო აქტივიზმის, სოციალური მეწარმეობისა და შშმ პირთა საკითხების მიმართულებით.