ინფორმაცია

ტრენინგების ციკლი თემაზე „სისტემური ცვლილება და მონაწილეობა“

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, რეგიონულ ჰაბებთან თანამშრომლობით პროექტ ,,სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის” ფარგლებში, საქართველოს 10 რეგიონში ჩაატარა ტრენინგების ციკლი  “სისტემური ცვლილება და მონაწილეობა”. რეგიონებში მოცემულ თემაზე ტრენინგების ჩატარების მიზანი იყო ის, რომ ადგილობრივ დონეზე განვითარების...

რეგიონული სამუშაო შეხვედრები

სტერეოტიპების რღვევის კამპანიის ფარგლებში კომუნიკაციის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, ივნისსა და ივლისში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა (CSI), საქართველოს 10 რეგიონში,  რეგიონულ ჰაბებთან თანამშრომლობით გამართა სამუშაო შეხვედრები. აღნიშნული რეგიონული შეხვედრების ჩატარება მიზნად ისახავდა სამოქალაქო...

13 სათემო შეხვედრა

ბათუმის 13 ტერიტორიულ ერთეულში, პროექტის „ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის“ ფარგლებში სათემო შეხვედრები გაიმართა. საინფორმაციო შეხვედრებს „საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივ მოსახლეობაში“ საზოგადოებრივი დარბაზების თავმჯდომარეები და მერიის სამსახურების წარმომადგენლები უძღვებოდნენ. შეხვედრების მიზანი, მოსახლეობის მიერ...

საქართველოს სამი დიდი ქალაქის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალმა პროექტის „გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოში” ფარგლებში, განახორციელა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებისთვის მუნიციპალური პროგრამების მოკვლევა – ანალიზი საქართველოს სამ დიდ ქალაქში...

რეკომენდაციები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო ქონების მართვის საკითხებზე

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალმა პროექტის „გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოში” ფარგლებში, მოამზადა ზოგადი განმარტებები და რეკომენდაციები ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წევრებისთვის საერთო ქონების განვითარების, მართვის და...

საქართველოში საქალაქო საცხოვრისის სფეროს სისტემური რეფორმის კონცეფციის ზოგადი მონახაზი

პროექტი „გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, საქართველოსა და უკრაინაში“ არის ევროკავშირის მხარდაჭერილი სამწლიანი პროექტი, რომელიც 2015 წლიდან გერმანიასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ხუთ ქვეყანაში, მათ შორის, საქართველოს სამ ხალხმრავალ...

სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის ფორუმი

2017 წლის 21 დეკემბერს, სასტუმრო ჰოლიდეი ინში, სახელმწიფო საქმიანობის მონიტორინგის ფორუმი გაიმართა. ფორუმმა თავი მოუყარა სამოქალაქო სექტორში დაგროვილ ცოდნასა და გამოცდილებას სახელმწიფო საქმიანობის სხვადასხვა სფეროს მონიტორინგის მიმართულებით. შეიქმნა დიალოგის, დისკუსიისა და გამოცდილების გაზიარების სივრცე...

საინფორმაციო შეხვედრები ბათუმის 13 უბანში

ოქტომბრის თვეში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის მიერ პროექტის „ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის“ ფარგლებში, ბათუმის ცამეტ უბანში შეხვედრები გაიმართა. საინფორმაციო შეხვედრებს „საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა ადგილობრივ მოსახლეობაში“ პროექტის მონაწილე ახალგაზრდები და საზოგადოებრივი დარბაზების...

თვითმმართველობის საფუძვლების ონლაინ სასწავლო პროგრამის პირველი კურსდამთავრებულები

„თვითმმართველობის ზოგადი საფუძვლების“ ონლაინ სასწავლო პროგრამაში მონაწილეთა პირველმა ნაკადმა სასწავლო პროცესი დაასრულა. მასში მონაწილეობას იღებდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის თვითმმართველობების 80 მოხელე. მათგან 65–მა გადალახა სერტიფიკატისთვის დაწესებული ზღვარი. სასწავლო პროცესი მოიცავს თვითმმართველობის საკითხებზე შექმნილ 10...

პოლიტიკის დოკუმენტები N 2

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა „გამოყენებითი კვლევების ხელშეწყობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის (GARF – RD) პროექტის ფარგლებში, გამოსცა მეორე პუბლიკაცია „პოლიტიკის დოკუმენტები“ (pdf). ეს პუბლიკაცია წარმოადგენს რეგიონული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შექმნილი საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტების მეორე ტომს და...