ინფორმაცია

კონკურსი ჟურნალისტებისათვის

სოციალურ თემებზე მომუშავე ჟურნალისტებისათვის სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს: „ვიზრუნოთ ერთმანეთზე“. კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს სოციალური თემების უფრო ფართოდ და ღრმად გაშუქებას. კონკურსი ჩატარდება 4 ნომინაციაში: საუკეთესო სატელევიზიო სიუჟეტი; საუკეთესო რადიო სიუჟეტი; საუკეთესო სტატია;...

ტრენინგი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის

2008 წლის 26-30 სექტემბერსა და 1-4 ოქტომბერს, თბილისში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკონფერენციო დარბაზში, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისათვის ჩატარდა ტრენინგები პროექტებისა და დროის მართვის საკითხებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომლების თეორიული...

საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითვის საკითხები

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა მოამზადა გზამკვლევი: „საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შემოწირულობის გამოქვითა მოგების გადასახადიდან”. გზამკვლევის მიზანია ხელი შეუწყოს არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს, საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, საწარმოებს და მეწარმე ფიზიკურ პირებს, ეფექტურად გამოიყენონ საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული ის რეგულაციები, რომლებიც...

ტრენინგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის

2008 წლის 13-21 ივნისს, დაბა ბაკურიანში, სასტუმრო „ვიქტორიაში“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საჯარო ადმინისტრირების სიახლეების, პროექტისა და გუნდის მართვის საკითხებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და...

ტრენინგი სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის

მიმდინარე წლის 27-29 თებერვალს ქ. თბილისში, სასტუმრო „თორში“ სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ჩატარდა ტრენინგი „ეფექტური ორგანიზაციის მოდელი, მართვის საფუძვლები და მენეჯერის უნარჩვევები“. ტრენინგი მიზანად ისახავდა მონაწლეთათვის ეფექტური ორგანიზაციის მოდელის გაცნობას, მართვის ზოგადი პრინციპების...

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

პროექტის მიზანია სოციალურ სფეროში მომუშავე, დახმარებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის არსებული გარემოს გაუმჯობესება და ამ ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, სოციალური სფეროს ინსტიტუციონალიზაციისა და სოციალური მომსახურების ერთიანი პოლიტიკის შექმნა, ამ სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის მონიტორინგი, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა...