სიახლეები

ტრენინგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის

2008 წლის 13-21 ივნისს, დაბა ბაკურიანში, სასტუმრო „ვიქტორიაში“, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი საჯარო ადმინისტრირების სიახლეების, პროექტისა და გუნდის მართვის საკითხებზე. ტრენინგი მიზნად ისახავდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროებისა და...

ტრენინგი სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის

მიმდინარე წლის 27-29 თებერვალს ქ. თბილისში, სასტუმრო „თორში“ სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის ჩატარდა ტრენინგი „ეფექტური ორგანიზაციის მოდელი, მართვის საფუძვლები და მენეჯერის უნარჩვევები“. ტრენინგი მიზანად ისახავდა მონაწლეთათვის ეფექტური ორგანიზაციის მოდელის გაცნობას, მართვის ზოგადი პრინციპების...

სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს შექმნა

პროექტის მიზანია სოციალურ სფეროში მომუშავე, დახმარებაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის არსებული გარემოს გაუმჯობესება და ამ ორგანიზაციების განვითარების ხელშეწყობა, სოციალური სფეროს ინსტიტუციონალიზაციისა და სოციალური მომსახურების ერთიანი პოლიტიკის შექმნა, ამ სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის მონიტორინგი, საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობა...