დასრულებული პროექტები

ადვოკატირება ეფექტური მონაწილეობისთვის

პროექტის მიზანი ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის გაზრდას მათთვის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში მუნიციპალურ ხელისუფლებასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობით. პროექტის ამოცანები გორის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა(ცვლილებები), რომელიც შესაძლებელს გახდის თემების მიერ ადგილობრივი პრობლემების...

ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საინფორმაციო კამპანია

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მხარადაჭერა, მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის ამოცანები საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო კამპანია; მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისება. დონორები და პარტნიორები პროექტის...

ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, ინსტიტუტციონალიზაციასა და განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 2021 წლის პროცესის ეფექტურად წარამართვაში მხარდაჭერა , მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის და ჩართულობის უზრუნველყოფის გზით. პროექტის ამოცანები საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო კამპანია; მოქალაქეთა მონაწილეობის წახალისება;...

ბათუმის მწვანე კოეფიცინეტი

პროექტის მიზანი ბათუმის მუნიციაპლიტეტის – მწვანე ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვაზე და მონაწილეობით სტანდარტებზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას. მწვანე ქალაქის, როგორც ჩვენი საერთო ურბანული ქსოვილის, წინაშე მდგარი პრობლემებით დაინტერესებას, ქალაქში ეკოლოგიური გამწვანებით დაინტერესებული ჯგუფების...

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი: სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა, რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ, საკუთარი მიზნებისა და ამოცანების უკეთ განხორციელება. პროექტის ამოცანები: საქართველოში სოციალური მეწარმეობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება; სოციალური მეწარმეობის განვითარების...

პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგის და ჩართულობის გზით (აჭარა)

პროექტის მიზანი: ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების კუთხით არსებული მდგომარეობის ასახვა აჭარის რეგიონში ალტერნატიული მონიტორინგის საშუალებით; ამ მიმართულებით, რეგიონში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მათი გადაჭრის გზების შეთავაზება. პროექტის ამოცანები: პროკურატურის სამოქმედო გეგმის...

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: მოქალაქეებისა და საჯარო მოხელეებისთვის თვითმმართველობის შესახებ ცოდნის დონის ასამაღლებლად, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, თვითმმართველობის შესახებ სასწავლო პროგრამის შექმნა; თვითმმართველობის მოხელეებისთვის ყოველდღიური საქმიანობის გასაუმჯობესებლად, სამაგიდო წიგნების შექმნა. პროექტის ამოცანები: საჯარო მოხელეების სწავლება თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ...

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები, აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობებისა და კომპეტენციის გაზრდა, საარსებო გარემოს გაუმჯობესება, რათა მათ, ერთობლივი ძალისხმევით, ადგილობრივ დონეზე, ხელი შეუწყონ მდგრად და ინკლუზიურ განვითარებას. პროექტის ამოცანები:...

მუნიციპალიტეტის შეფასება

პროექტის მიზანი: აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. პროექტის ამოცანები: აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, ასევე, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების შეფასება; 2017 წლის...

ინფორმაციის თავისუფლება მონაწილეობითი ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: მმართველობის გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული პრაქტიკის დანერგვა თვითმმართველ ქალაქ ბათუმში, ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეფექტური გამოყენების ხელშეწყობისა და სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლების გზით. პროექტის ამოცანები: ინფორმაციის თავისუფლების არსებული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის...