პუბლიკაციები

სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა

სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში სტრატეგიული ხედვა პოლიტიკის დოკუმენტი – კონცეფცია 2021 წ

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა ევროპული პრაქტიკის მიმოხილვა, სამაგადიდო კვლევა 2020 წელი

სსო მეტრი

სსო მეტრი სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საქართველოს ანგარიში საქართველო 2020

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა ეკა დათუაშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 2020 წელი

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის (სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე) ავტორები: ლევან ფანიაშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი; დავით ტივიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი. 2020 წელი.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ) რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე. ავტორები: ირაკლი მელაშვილი, დავით ყიფიანი,ნათია აფხაზავა, მაგდა პოპიაშვილი, ლუკას ბორნი 2020 წელი.

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში. საქართველოს ანგარიში 2019 წელი

პიარის გზამკვლევი

პიარის გზამკვლევი სამოგალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის 2019 წელი  

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოში დანერგვის პრაქტიკის კვლევა დავით ყიფიანი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი 2018 წელი

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო სახელმძღვანელო შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ –  თეონა ტურაშვილი, გიორგი ლომთაძე, თენგიზ შერგელაშვილი, ლევან ფანიაშვილი, ეკატერინე დანელია, ია გაბუნია 2018 წელი