გამოცემები

სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა

სოციალური მეწარმეობის განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში სტრატეგიული ხედვა პოლიტიკის დოკუმენტი – კონცეფცია 2021 წ

სსო მეტრი

სსო მეტრი სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში საქართველოს ანგარიში საქართველო 2020

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის

გზამკვლევი სოციალური საწარმოებისა და არასამეწარმეო იურიდიული პირებისათვის (სამართლებრივი მართვისა და ფინანსური აღრიცხვა-ანგარიშგების საკითხებზე) ავტორები: ლევან ფანიაშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი; დავით ტივიშვილი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ფინანსური მენეჯერი, ეკონომიკის დოქტორი. 2020 წელი.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება(GIZ) რედაქტორი: ვაჟა სალამაძე. ავტორები: ირაკლი მელაშვილი, დავით ყიფიანი,ნათია აფხაზავა, მაგდა პოპიაშვილი, ლუკას ბორნი 2020 წელი.

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში

სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების საარსებო გარემოს შეფასება აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის ქვეყნებში. საქართველოს ანგარიში 2019 წელი

პიარის გზამკვლევი

პიარის გზამკვლევი სამოგალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის 2019 წელი  

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო

სახელმწიფო გრანტების მონიტორინგის სახელმძღვანელო სახელმძღვანელო შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ –  თეონა ტურაშვილი, გიორგი ლომთაძე, თენგიზ შერგელაშვილი, ლევან ფანიაშვილი, ეკატერინე დანელია, ია გაბუნია 2018 წელი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების სტანდარტები სახელმძღვანელო დოკუმენტი 2018 წელი

ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში საქართველოს სამ დიდიდი ქალაქის ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერის პროგრამების ანალიზი და რეკომენდაციები პუბლიკაცია მომზადებულია სამი დიდი ქალაქის მაგალითზე, ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში 2018 წელი

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო საგრანტო დაფინანსების რეფორმის კონცეფცია კონცეფცია შექმნილია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და მოწვეული ექსპერტების სამუშაო ჯგუფის მიერ – ვახტანგ ნაცვლიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლევან ფანიაშვილი, მარიამ ლაცაბიძე, ირაკლი მელაშვილი, ნათია აფხაზავა, ია გაბუნია 2018...