კვლევები

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა

სოციალური მეწარმეობა, სოციალური საწარმოები და მათი ეკოსისტემა ევროპული პრაქტიკის მიმოხილვა, სამაგადიდო კვლევა 2020 წელი

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში

სოციალური მეწარმეობა საქართველოში საქართველოს პრაქტიკის მიმოხილვა ეკა დათუაშვილი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 2020 წელი

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება

მონაწილეობითი ბიუჯეტირება საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველოში დანერგვის პრაქტიკის კვლევა დავით ყიფიანი – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი 2018 წელი

რეკომენდაციები საქართველოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით

რეკომენდაციები საქართველოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით მომზადებულია შრომის კოდექსის მონიტორინგის ანგარიშის საფუძველზე 2018 წელი

საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები

საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმები კვლევა (კანონმდებლობა და პრაქტიკა) კვლევის ხელმძღვანელი: ვაჟა სალამაძე კვლევითი ჯგუფი: ლევან ფანიაშვილი, გიორგი ავაზაშვილი, ნათია აფხაზავა 2017 წელი

მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო

მოხალისეობა–საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველო კვლევა მოიცავს მოხალისეობის არსის, ფუნქციის განსაზღვრას, მოხალისეობის საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზსა და საქართველოში მოხალისეობის შესახებ სამართლებრივი ბაზის შექმნისთვის საჭიროებების გამოვლენას. 2011 წელი

სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

სოფლის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა ლევან ფანიაშვილი – კვლევის ხელმძღვანელი ლალი შალვაშვილი – კვლევის კოორდინატორი მკვლევარები (ინტერვიუ, ფოკუს–ჯგუფი): ნათია აფხაზავა, ირაკლი ანანიძე, მინდია სალუქვაძე მაია ბერაძე; ექსპერტები (კვლევის ანალიზი\რეკომენდაციები): დავით ნარმანია, სანდრო სვანიშვილი, ვაჟა სალამაძე, ლალი...

კვლევა-მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში

კვლევა-მოქალაქეთა მონაწილეობა თვითმმართველობაში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა, ფონდ “ღია საზოგადოება – საქართველოს” ფინანსური მხარდაჭერით, 2009 წელს ჩაატარა კვლევა, რომლის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხის შესწავლა, მიღებული შედეგების საფუძველზე ძირითადი დასკვნებისა და...

საქართველოს შრომის კოდექსის მონიტორინგის ანგარიში

საქართველოს შრომის კოდექსის მონიტორინგის ანგარიში 2008 წელი  

არასამეწარმეო იურიდიული პირების სტატუსის მარეგულირებელი სამოქალაქო კოდექსის ნორმების კვლევა

არასამეწარმეო იურიდიული პირების სტატუსის მარეგულირებელი სამოქალაქო კოდექსის ნორმების კვლევა. 2008 წელი