ტენდერი: ბრენდირებული პრომო პროდუქციის დამზადებასა და მოწოდებაზე

21.09.2023

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი ( CSI) აცხადებს ტენდერს პრომო (ბრენდირებული) პროდუქციის დამზადებასა და მოწოდებაზე.

აღნიშნული ტენდერი ცხადდება USAID მიერ დაფინანსებული პროექტის (სახელწოდება ინგლისურად: „Local Governance Program , Contract No.: 72011422C00001, Subcontract No. 188-1110-CSI-Firm Fixed Price-7 – Title: „Strengthening Civic Engagement and Participatory Governance Capacities in Local Governments“; სახელწოდება ქართულად: „ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა“ (კონტრაქტი No.: 72011422C00001, ქვეკონტრაქტი No. 188-1110-CSI-Firm Fixed Price-7 – „ადგილობრივ თვითმმართველობებში სამოქალაქო ჩართულობის და მონაწილეობითი მმართველობის უნარების გაძლიერება“) ფარგლებში.

შესყიდვის საგანი: მომსახურება პრომო მასალების (ბრენდირებული: ბლოკნოტი, კალამი, ტელეფონის სტიკერი, ჩანთა, მაისური, ჰუდი, ფლაერი) დამზადებასა და მოწოდებაზე, შემდეგი ლოტების მიხედვით:

ლოტი # 1
ბლოკნოტი – ბრენდირებული (სამი ლოგო ფერადი, 2023/2024 წლების კალენდარი)
მახასიათებლები:
ზომა: A6;
ყდა 300გრ. ცარცი ფერადი ორმხრივი ბეჭდვით;
წინა შიდა ყდაზე მოკლე ინფორმაციის ფერადი ბეჭდვა;
უკანა ყდის ორივე მხარეს 2023 და 2024 კალენდრების ფერადი ბეჭდვა;
შიდა ფურცლები 1ფერში (ხაზების გარეშე);
ბეჭდვა: 100 ფურცელი;
აკინძვა ზამბარაზე;
რაოდენობა: 1000 (ათასი);
700 ც. ქართული;
300 ც. აზერბაიჯანულ- ქართული.

ლოტი # 2
კალამი -ბრენდირებული (ორი ლოგო ფერადი)
მახასიათებლები:
თეთრი  (თავსახურის გარეშე);
რაოდენობა: 1000 (ათასი) ცალი.

ლოტი #3
ტელეფონის სტიკერი, წებვადი წყალგამძლე ქაღალდი, ბრენდირებული (ერთი ლოგო ფერადი და ვებ-გვერდის მისამართი www.chaertemartvashi.ge)
მახასიათებლები:
ზომა: 3 სმ დიამეტრი;
რაოდენობა: 1000(ათასი) ცალი;
700 ც. ქართული;
300 ც. აზერბაიჯანული.

ლოტი #4
ჩანთა – ბრენდირებული (სამი ლოგო ფერადი, და ვებ-ვერდი www.chaertemartvashi.ge)
მახასიათებლები:
მასალა სქელი ბიაზი;
ზომა:32*40 ზე, ფერადი ლოგოები;
რაოდენობა: 500 (ხუთასი) ცალი.

ლოტი #5
მაისური – ბრენდირებული (სამი ლოგო ფერადი, და ვებ-გვერდი www.chaertemartvashi.ge)
მახასიათებლები:
რაოდენობა: 500 (ხუთასი) ცალი;
320 ც. ქართული;
180 ც. აზერბაიჯანულ-ქართული;
თეთრი ფერის, L და XL ზომა.

ლოტი #6
ჰუდი – ბრენდირებული, ჯიბის და დათბილვის გარეშე (სამი ლოგო ფერადი, და ვებ- გვერდი www.chaertemartvashi.ge)
მახასიათებლები:
რაოდენობა: 100 (ასი) ცალი;
70 ც. ქართული;
30 ც. აზერბაიჯანულ-ქართული;
L და XL ზომა.

ლოტი #7
ფლაერი – ბრენდირებული, ფერადი, ორგვერდიანი
მახასიათებლები:
300 გრამიანი ცარცი;
ორმხრივი ბეჭედვა;
ზომა: A 4;
რაოდენობა: 1000 (ათასი) ცალი;
600 ც. ქართული;
400 ც. აზერბაიჯანული.

კონკურსში მონაწილეობის პროცედურა:

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ 2023 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით შემდეგ ელ.ფოსტაზე: t.imnadze@civilin.org

დოკუმენტების ჩამონათვალი:
• დაინტერესებული პირის გამოცდილების მოკლე აღწერა;
• ლოტი, რომელშიც იღებს მონაწილეობას (შეიძლება ერთი ლოტი, რამდენიმე ან ყველა);
• ბიუჯეტი – (დანართ #1-ში მითითებული ფორმით);
• დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს დამკვეთისგან ბრენდირების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღების შემდეგ სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობა;
• ამონაწერი მეწარმეთა და არამეწარმეთა (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ამასთან ამონაწერი გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 წლისა;
• საგადასახადო შედარების აქტი (დასაშვებია ელექტრონული ფორმით), რომელიც გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 დღისა;
• შემოთავაზებული პროდუქციის ელექტრონული ფოტოები (JPG ფორმატში) და ფიზიკური ნიმუშები.

საკონკურსო განაცხადებს განიხილავს სატენდერო კომისია, რომელიც დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ იურიდიულ პირებს.

გთხოვთ, დამატებითი კითხვებისთვის მიმართოთ შესყიდვების ოფიცერს, თორნიკე იმნაძეს:
ელ. ფოსტის მისამართი: t.imnadze@civilin.org
ტელ: 598 78 73 11

დანართი #1 ბიუჯეტის ფორმა (გადმოწერეთ)

დანართი #2 პრომო პროდუქციის დიზაინი (გადმოწერეთ)