ტენდერი პრომო პროდუქციის დამზადებასა და მოწოდებაზე

06.08.2021

(ა)იპ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (Civil Society Institute – CSI) აცხადებს ტენდერს პრომო (ბრენდირებული) პროდუქციის დამზადებასა და მოწოდებაზე.

აღიშნული ტენდერი ცხადდება პროექტის: “ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 2022 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, ინსტიტუტციონალიზაციასა და განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით”(ინგლისურად: “Support Batumi City Hall to introduce, institutionalize and conduct Participatory Budgeting process FY2022 with active participation of the local Citizens” (პროექტის ნომერი: No GGI-SUB-067) – ფარგლებში.

შესყიდვის საგანი: მომსახურება პრომო მასალების (ბრენდირებული ბლოკნოტი, სანიშნე ბარათი, კალამი, ჭიქის დასადები, მაცივრის მაგნიტი, ჩანთა, მაისური) დამზადებასა და მოწოდებაზე, შემდეგი ლოტების მიხედვით:

ლოტი №1

ბლოკნოტი – ბრენდირებული (დაიტანება სამი ფერადი ლოგო (იხ. წინამდებარე განაცხადზე თანდართული დანართი№1) კალენდარი 2021/2022)

რაოდენობა – 1000 (ათასი) ცალი

მახასიათებლები:

 • ზომა: A6
 • ყდა: 300გრ ცარცი ფერადი ორმხრივი ბეჭდვით
 • წინა შიდა ყდაზე მოკლე ინფორმაციის ფერადი ბეჭდვა
 • უკანა ყდის ორივე მხარეს 2021 და 2022 კალენდრების ფერადი ბეჭდვა
 • შიდა ფურცლები 1ფერში (ხაზების გარეშე)
 • ბეჭდვა: 100 ფურცელი,
 • აკინძვა ზამბარაზე
 • რაოდენობა: 1000 (ათასი) ცალი

ლოტი №2

სანიშნე ბარათი – ბრენდირებული (დაიტანება: სამი ლოგო ფერადი)

რაოდენობა: 300 (სამასი) ცალი;

მახასიათებლები:

 • ზომა: 25*5სმ
 • მასალა: 300გრ ცარცი
 • ორმხრივი ფერადი ბეჭდვით და თასმით (ერთ მხარეს ლოგოების და მოკლე ტექსტის ფერადი ბეჭდვა თეთრ ფონზე და მეორე მხარეს ფერადი ხაზების ბეჭდვა თეთრ ფონზე)

ლოტი №3

კალამი-ბრენდირებული (დაიტანება: ორი ლოგო ფერადი და ვებგვერდის მისამართი: www.idea.batumi.ge)

რაოდენობა: 1000 (ათასი) ცალი;

მახასიათებლები: თეთრი (თავსახურის გარეშე), ლურჯი მელნით.

ლოტი №4

ჭიქის დასადები – ბრენდირებული (დაიტანება: სამი ლოგო ფერადი და ვებ გვერდი www.idea.batumi.ge)

რაოდენობა: 100 (ასი) ცალი;

მახასიათებლები: კორპის ძირზე;

 • დიამეტრი: 9, 5*9, 5
 • სისქე: 3 მილიმეტრი

ლოტი №5

მაცივრის მაგნიტი – ბრენდირებული (დაიტანება: ერთი ლოგო ფერადი და ვებ გვერდის მისამართი www.idea.batumi.ge)

 • რაოდენობა: 100 (ასი) ცალი
 • მოცულობითი მაგნიტი (სილიკონის მაგნიტი)
 • ზომა: 3 სმ დიამეტრი

ლოტი №6

ჩანთა – ბრენდირებული (დაიტანება: სამი ლოგო ფერადი და ვებ გვერდი www.idea.batumi.ge)

რაოდენობა: 200 (ორასი) ცალი;

 • მასალა: სქელი ბიაზი
 • ზომა: 32*40-ზე, ფერადი ლოგოები
 • მახასიათებლები: თეთრი, ყვითელი

ლოტი №7

მაისური – ბრენდირებული (დაიტანება: სამი ლოგო ფერადი და ვებ გვერდი www.idea.batumi.ge)

 • რაოდენობა: 50 (ორმოცდაათი) ცალი
 • მახასიათებლები: თხელი ნაჭერი, თეთრი, XL ზომა

კონკურსში მონაწილეობის პროცედურა:

ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გამოაგზავნონ 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, 18:00-მდე, შემდეგ ელფოსტაზე: a.jikia@civilin.org

 • დაინტერესებული პირის/კომპანიის გამოცდილების მოკლე აღწერა;
 • ლოტი, რომელშიც იღებს მონაწილეობას (მონაწილეობა დაშვებულია ერთ, რამდენიმე ან ყველა ლოტში)
  შემოთავაზებული პროდუქციის ელექტრონული ფოტოები (JPG ფორმატში) და მახასიათებლები/აღწერა;
  ბიუჯეტი – (დანართ №2-ში მითითებული ფორმით);
 • დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს სამუშაოს შესრულების სავარაუდო პერიოდი (ხანგრძლივობა), რომელიც დაზუსტდება დამკვეთისგან ბრენდირების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღების შემდეგ;
  კომპანიის/მისი წარმომადგენლის საკონტაქტო ინფორმაცია;
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში: ამონაწერი მეწარმეთა და არამეწარმეთა (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ამასთან ამონაწერი გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 წლისა;
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში: საგადასახადო შედარების აქტი (დასაშვებია ელექტრონული ფორმით), რომელიც გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 დღისა.

მონაწილეს შეიძლება მოეთხოვოს ბრენდირებული ნიმუშის დამზადება და წარმოდგენა.

საკონკურსო განაცხადებს განიხილავს ორგანიზაციის წარმომადგენლობა, რომელიც დაუკავშირდება მხოლოდ შერჩეულ პირებს.

გთხოვთ, დამატებითი კითხვებისთვის მიმართოთ:

ნათია აფხაზავა – 599777185 – natia@civilin.org
ანა ჯიქია – 598004992 – a.jikia@civilin.org

სატენდერო დოკუმენტები იხილეთ აქ