ტენდერი სოციალური მედია კამპანიის მომსახურებაზე

16.01.2020

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აცხადებს ტენდერს სოციალური მედია კამპანიის მომსახურებაზე

აღიშნული ტენდერი ცხადდება ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის – „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” ფარგლებში. პროექტს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)  ახორციელებს კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით არსებულ კონსორციუმთან ერთად. კონსორციუმში ასევე შედიან საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) და განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC). პროექტის მიზანია საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება, ორგანიზაციების გაძლიერება, საზოგადოების მიმართ მათი ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის გაზრდა და კავშირების გამყარება სხვა აქტორებთან.

პროექტის ამოცანებია:
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობის გაზრდა, დაფინანსების წყაროების გამრავალფეროვნებით, მათ შორის სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მონაწილეობით, ხელსაყრელი საგადასახადო გარემოს შექმნით, ასევე მოხალისეობის ხელშეწყობით;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების, ანგარიშვალდებულებისა და სანდოობის გაზრდა, რათა მათ უკეთ წარმოადგინონ ფართო საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებები;
 • სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მედიასთან, ბიზნესთან და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან უფრო აქტიური თანამშრომლობით სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში;
 • სამოქალაქო საზოგადოების აქტორების როლის გაძლიერება პოლიტიკის დიალოგის პროცესში, განსაკუთრებით ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების განხორციელებისას.
უფრო ვრცლად პროექტის შესახებ:
https://csogeorgia.org/ge/pages/evrokavshiri-sakartvelostvis
https://www.facebook.com/CSSIGE/?hc_location=ufi
დავალება:
პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების რღვევის კამპანია, რომლის მიზანია სამოქალაქო ღირებულებების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაციისა და მათ შესახებ ცნობადობის გაზრდა.
შესყიდვის საგანია  სოციალურ ქსელებში (facebook, Instagram) კამპანიის წარმოება, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს უკვე მიმდინარე კამპანიას „ეს ქვეყანა შენია” (ფბ გვერდი „ეს ქვეყანა შენია” – https://www.facebook.com/Thiscountryisyours).
სამუშაოს აღწერილობა და ტექნიკური დავალება:
 1. კამპანიის განვითარების კრეატიული კონცეფციის შემუშავება, რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს სსო–ების მიმართ არსებული სტერეოტიპების დაძლევის საკომუნიკაციო სტრატეგიას  (იხ. https://bit.ly/2PU832F) და უნდა წარმოადგენდეს სოციალურ ქსელებში, უკვე მიმდინარე კამპანიის („ეს ქვეყანა შენია”) გაგრძელებას;
 2. სამიზნე აუდიტორიაზე მორგებული სარეკლამო ციფრული კამპანიის გეგმის შემუშავება;
 3. სხვადასხვა სოციალურ პლატფორმებზე მულტიმედიური ინსტრუმენტების გამოყენებით კონტენტის შექმნა და სოციალურ ქსელში რეკლამირება;
 4. სხვადასხვა სოციალური პლატფორმის შედეგების ყოველთვიური ანალიზი.
კონკურსში მონაწილეობის პროცედურა:
გთხოვთ, დაინტერესებულმა პირებმა გამოაგზავნოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები 2020 წ. 14 თებერვლის 18:00-მდე შემდეგ ელ-ფოსტაზე: g.avazashvili@civilin.org
 • კრეატიული კონცეფციის მონახაზი და არსებული კამპანიის გაგრძელების ხედვა (შესაძლო თემატიკა, კამპანიისთვის მულტიმედიური ინსტრუმენტების ჩამონათვალი, აუდიტორია, საინფორმაციო მასალის რეკლამის ხანგრძლივობა);
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შესახებ ერთი საინფორმაციო მასალისა და ვიზუალის ნიმუში;
 • კომპანიის პორტფოლიო და გამოცდილება;
 • შესასრულებელი სამუშაოს ბიუჯეტი და ვადები.
 • იურიდიული პირის შემთხვევაში დამატებით წარმოდგენილი უნდა იყოს  შემდეგი დოკუმენტაცია: ამონაწერი მეწარმეთა და არამეწარმეთა (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, ამასთან ამონაწერი გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 წლისა.
 • საგადასახადო შედარების აქტი (დასაშვებია ელექტრონული ფორმით), რომელიც გაკეთებული უნდა იყოს ტენდერში მონაწილეობის მიღებამდე არაუადრეს 1 დღისა.
სატენდერო კომისია ამ ტენდერში მონაწილეთა განაცხადებს შეაფასებს შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:
 • გამოცდილება – 20 ქულა
 • კრეატიული კონცეფცია და ხედვა – 30 ქულა
 • ერთი საინფორმაციო ნიმუში (პოსტის ტექსტი და ვიზუალი) – 30 ქულა
 • მომსახურების ღირებულება – 20 ქულა
გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 28 იანვარი 16:00 სთ-ზე გაიმართება საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა მსურველ იურიდიულ პირებთან და საინიციატივო ჯგუფებთან. მის.: 26 მაისის მოედანი 2, V სართული, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ოფისი.
საკონკურსო განაცხადებს განიხილავს სატენდერო კომისია, რომელიც დაუკავშირდება  ინტერვიუსთვის მხოლოდ შერჩეულ იურიდიულ პირებსა და საინიციატივო ჯგუფებს. გთხოვთ, დამატებითი კითხვებისთვის მიმართოთ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტს, ლალი შალვაშვილი ტელ: 599 577 456