ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

20.02.2007

2007 წლის თებერვალიში, ქ. ბათუმის მერიასთან აქტიური თანამშრომლობით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა დაიწყო პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს ფონდი “ევრაზიის” ფინანსური მხარდაჭერით (აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სახსრების მეშვეობით).

2007 წლის 15 თებერვალს ქ. ბათუმის მერიაში მოეწყო პროექტის პრეზენტაცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქ. ბათუმის მერმა, საკრებულოს წევრებმა, აჭარის ა\რ უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, მერიის სამსახურის უფროსებმა და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნა პროექტის მიზნები და დაგეგმილი საქმიანობები.

  • ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული სისტემის (სტრუქტურის) მარეგულირებელი ნორმატიული აქტებისა და არსებული მდგომარეობის შესწავლა – ანალიზი; შეიქმნება
  • ბათუმის მერიის ეფექტური ადმინისტრაციული სისტემის (სტრუქტურის) კონცეფცია;
  • შეიქმნება ბათუმის მერიის სისტემაში შემავალი სამსახურების დებულებები და თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობები (თანამდებობრივი ინსტრუქციები);
  • შეიქმნება ბათუმის მერიაში კადრების მართვის (საკადრო მენეჯმენტის) ეფექტური და გამჭვირვალე პროცედურები;
    მერიის
  • თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით ჩატარდება ტრეინინგები.

2007 წლის 15 თებერვალს ქ. ბათუმის მერიაში მოეწყო პროექტის პრეზენტაცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ქ. ბათუმის მერმა, საკრებულოს წევრებმა, აჭარის ა/რ უმაღლესი საბჭოს წევრებმა, მერიის სამსახურის უფროსებმა და ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნა პროექტის მიზნები და დაგეგმილი საქმიანობები.