მემორანდუმი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დასაცავად

10.06.2014

10 ივნისს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტისა და აჭარაში მოქმედი საზოგაოდებრივი ორგანიზაციების ინიციატივით თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის მერობის კანდიდატებთან მემორანდუმი გააფორმდა, რომლის ფარგლებში კანდიდატებმა ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების და მისი დაცვის ვალდებულება აიღეს. მემორნადუმი ისტორიულ-კულტურული საყრდენი გეგმის განახელაბას და დაცვის ზონის შექმნას, ასევე აღნიშნულ ზონაში მოხვედრილი ძეგლების დაცვას და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოებრივი სექტორის ჩართვას ითვალისიწინებს.