მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი

24.09.2020

აღმოსავლეთ პარტნიორობის საჯარო მმართველობის რეფორმის რეგიონული ფონდის ფარგლებში შეიქმნა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი.

იგი მოიცავს ისეთ საკითხებს როგორიცაა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საფუძვლები, არსი, მიზანი და ამოცანები, მეთოდოლოგიის დანერგვის ისტორია, მოდელები , სამართლებრივი რეგულაციები და ა.შ.

პუბლიკაცია შეიქმნა პროექტის – მოქალაქეთა თანამონაწილეობა ადგილობრივ ბიუჯეტირებაში – ფარგლებში, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) და გერმანიის ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მხარდაჭერით.

მონაწილეობითი ბიუჯეტირების გზამკვლევი (გადმოწერეთ)… https://bit.ly/2RX6LnQ