მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივ განვითარებაში

27.04.2023

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა (CSI), 25–26 აპრილს, ბათუმსა და ხელვაჩაურში გამართა შეხვედრები ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის მნიშვნელობის შესახებ. მასში მონაწილეობას იღებდნენ ბათუმსა და ხელვაჩაურში მცხოვრები ახალგაზრდები. შეხვედრებზე განიხილეს ადგილობრივი განვითარების პროცესში ჩართული აქტორების როლი და მნიშვნელობა, ადგილობრივი თვითმმართველობის სტრუქტურა და უფლებამოსილებები, ასევე ბათუმის და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში დანერგილი მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები.

შეხვედრის მეორე ნაწილი დაეთმო პრაქტიკულ სამუშაოებს: გამოავლინეს თემში არსებული პრობლემები, მისი დაძლევის გზები და მიზანი. მონაწილეებმა ერთად დაგეგმეს აქტივობები, განსაზღვრეს დაინტერესებული მხარეები და მოამზადეს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის წერილები.

მუნიციპალიტეტებში გამართულ შეხვედრებს 40–მდე ახალგაზრდა დაესწრო. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ გამართული ღონისძიების მხარდამჭერია გერმანული ორგანიზაცია „პური მსოფლიოსთვის“.