ფილმი – სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ისტორიაზე

17.09.2012

17 სექტემბერს გორში, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ორგანიზებით, გაიმართა ადგილორბივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენელების შეხვედრა, რომელის თემა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საკომუნიკაციო სტრატეგიები და მათი აქტივობების გაშუქება იყო.

ნაჩვენები იყო სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მომაზადებული ფილმი, რომელიც ასახავს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ისტორიას. ფილმში დასმული პრობლემური საკითხები, როგორიცაა მესამე სექტორის დაბალი ცნობადობა, მის მიმართ ნაკლები ნდობა და სექტორის გარშემო არსებული სტერეოტიპები, განიხილეს თავად ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და ჟურნალისტებმა.