საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები

01.08.2010

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა „სოციალურ სფეროზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ეფექტური საარსებო გარემოს გაუმჯობესების“ პროექტის ფარგლებში 2010 წლის მაისში გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი, რომლის მიზანიც იყო საქართველოში ზრუნვაზე ორიენტირებული საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური მდგრადობის და განვითარების ხელშეწყობა.

საკონკურსოდ 40–ზე მეტმა ზრუნვაზე ორიენტირებულმა ორგანიზაციამ შემოიტანა პროექტი, რომელთაგან ჟიურიმ 4 ორგანიზაციის პროექტს მიანიჭა უპირატესობა. შესაბამისად, კონკურსი გაიმარჯვა შემდეგმა ორგანიზაციებმა:

  • “ბავშვი და გარემო”;
  • გურიის რეგიონის ინვალიდთა ასოციაცია;
  • უსინათლოთა და მცირემხედველთა ასოციაცია “უსინათლოები საზღვრებს გარეშე”;
  • კავშირი “ია”.

პროექტის განხორციელებისთვის თითოეული მათგანი მიიღებს 3000 ევროს გრანტის სახით