სამოქალაქო საზოგადოება – პუბლიცისტიკა, ესეები

06.05.2014

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა გამოსცა ალმანახი „სამოქალაქო საზოგადოება – პუბლიცისტიკა, ესეები”. იგი აერთიანებს სხვადასხვა დროს შექმნილ ნაშრომებს სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიის შესახებ. კრებულში შესულია ქართველი და უცხოელი ავტორების მოსაზრებები.

ალმანახი